Правно-Юридически консултации:

Такса за поддръжка (за Вилла Рома):

- на  български език.

- на  руски език.


Трия инвест” ООД  си сътрудничи  с:


Правна къща „Богдев и ко” 

гр. Бургас, ул. ”Сердика” 2Б, ет.1
тел.056/803200
new.bogdevandco.com


Регистриран одитор - Георги Дочев 

ул. „Сердика” № 2 Б, ет. 3
тел. 056/845208
http://georgidochev.bourgas.org/