Кредитни консултации:

Можете да закупите имот чрез ипотечен банков кредит, отпуснат от избрана от клиента банка. „Триа инвест” ООД съдейства за представяне на необходимите документи.

 

 

Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка)

Офис  Бургас
ул. "Конт Андрованди" №9
056/876901056/876901, 056/876953
http://www.postbank.bg/

 

Банка ДСК

8000 Бургас, ул. "Васил Априлов" №12
Телефон: (056) 80 61 56(056) 80 61 56; 80 61 04
Факс: (056) 84 21 22
www.dskbank.bg

 

Райфайзен банк - гр. Бургас

Бургас, ул.”Адам Мицкевич”№5
056/897825056/897825
www.rbb.bg

 

 

ОББ - гр. Бургас

Бургас, ул.”Александровска” №16
056/874600056/874600, 056/874601056/874601
www.ubb.bg

 

Уникредит Булбанк - филиал Бургас

Ул.”Александровска” №22, ет.1
056/877161, 0894/500051
www.unicreditbulbank.bg