обект:площ m2:цена EUR:статус: 
Сутерен 2   виж
Сутерен 1   виж
Етаж 1   виж
Етаж 2   виж
Етаж 3   виж
Апартамент А-1 и паркомясто85.6983 550 виж
Апартамент А-2 и паркомясто116.87110 680 виж
Апартамент А-3 и паркомясто117.63111 340 виж
Апартамент А-4 и паркомясто95.31  виж
Апартамент Б-1 и паркомясто95.02  виж
Апартамент Б-2 и паркомясто77.2676 220 виж
Апартамент Б-3 и паркомясто80.7879 280 виж
Апартамент Б-4 и паркомясто80.1078 690 виж
Апартамент Б-5 и паркомясто132.70124 450 виж
Апартамент Б-6 и паркомясто125.52118 200 виж
Апартамент Б-7 и паркомясто86.6984 420 виж
Етаж 4   виж
Апартамент А-5 и паркомясто89.2688 440 виж
Апартамент А-6 и паркомясто117.77113 820 виж
Апартамент А-7 и паркомясто118.50114 470 виж
Апартамент А-8 и паркомясто119.64115 480 виж
Апартамент Б-8 и паркомясто118.27114 260 виж
Апартамент Б-9 и паркомясто78.1378 540 виж
Апартамент Б-10 и паркомясто81.1981 260 виж
Апартамент Б-11 и паркомясто80.4680 610 виж
Апартамент Б-12 и паркомясто134.12128 370 виж
Апартамент Б-13 и паркомясто129.57124 320 виж
Апартамент Б-14 и паркомясто94.1892 820 виж
Етаж 5   виж
Апартамент А-9 и паркомясто88.6587 900 виж
Апартамент А-10 и паркомясто118.31114 300 виж
Апартамент А-11 и паркомясто117.49113 570 виж
Апартамент А-12 и паркомясто120.56116 300 виж
Апартамент Б-15 и паркомясто118.96114 870 виж
Апартамент Б-16 и паркомясто78.9979 300 виж
Апартамент Б-17 и паркомясто81.6081 620 виж
Апартамент Б-18 и паркомясто80.8280 930 виж
Апартамент Б-19 и паркомясто135.44129 540 виж
Апартамент Б-20 и паркомясто130.51125 150 виж
Апартамент Б-21 и паркомясто94.8893 440 виж
Етаж 6   виж
Апартамент А-13 и паркомясто88.90  виж
Апартамент А-14 и паркомясто118.50114 470 виж
Апартамент А-15 и паркомясто118.15114 150 виж
Апартамент А-16 и паркомясто120.79116 500 виж
Апартамент Б-22 и паркомясто119.57115 420 виж
Апартамент Б-23 и паркомясто79.2179 500 виж
Апартамент Б-24 и паркомясто81.7181 720 виж
Апартамент Б-25 и паркомясто80.9081 000 виж
Апартамент Б-26 и паркомясто135.76129 830 виж
Апартамент Б-27 и паркомясто131.41125 950 виж
Апартамент Б-28 и паркомясто95.0793 610 виж
Етаж 7   виж
Апартамент А-17 и паркомясто89.7388 860 виж
Апартамент А-18 и паркомясто117.92113 950 виж
Апартамент А-19 и паркомясто118.34114 320 виж
Апартамент А-20 и паркомясто120.06115 850 виж
Апартамент Б-29 и паркомясто119.68115 520 виж
Апартамент Б-30 и паркомясто78.51  виж
Апартамент Б-31 и паркомясто81.37  виж
Апартамент Б-32 и паркомясто80.49  виж
Апартамент Б-33 и паркомясто134.70128 880 виж
Апартамент Б-34 и паркомясто132.00126 480 виж
Апартамент Б-35 и паркомясто94.74  виж
Етаж 8   виж
Апартамент А-21 и паркомясто88.8488 070 виж
Апартамент А-22 и паркомясто117.33113 420 виж
Апартамент А-23 и паркомясто117.70113 750 виж
Апартамент А-24 и паркомясто119.27115 150 виж
Апартамент Б-36 и паркомясто118.76114 700 виж
Апартамент Б-37 и паркомясто77.7878 220 виж
Апартамент Б-38 и паркомясто81.0481 130 виж
Апартамент Б-39 и паркомясто80.0880 270 виж
Апартамент Б-40 и паркомясто133.58127 890 виж
Апартамент Б-41 и паркомясто130.19124 870 виж
Апартамент Б-42 и паркомясто94.3792 990 виж
Етаж 9   виж
Апартамент А-25 и паркомясто137.96140 610 виж
Апартамент А-26 и паркомясто124.20124 380 виж
Апартамент А-27 и паркомясто136.77136 920 виж
Апартамент Б-43 и паркомясто195.17189 170 виж
Апартамент Б-44 и паркомясто78.8780 680 виж
Апартамент Б-45 и паркомясто78.8181 770 виж
Апартамент Б-46 и паркомясто186.39199 670 виж
Апартамент Б-47 и паркомясто81.6483 640 виж
Етаж 10   виж
Апартамент А-28 и паркомясто133.53133 670 виж
Апартамент А-29 и паркомясто134.10128 350 виж
Апартамент А-30 и паркомясто139.68133 320 виж
Апартамент Б-48 и паркомясто201.43188 270 виж
Апартамент Б-49 и паркомясто79.5679 810 виж
Апартамент Б-50 и паркомясто78.5778 930 виж
Апартамент Б-51 и паркомясто175.21175 380 виж
Апартамент Б-52 и паркомясто78.5580 930 виж