Обекти в строителство:

Секция 1

Секция 1

14.08.2020 - Бургас, Обекти в продажба, Обекти в строителство


»»»»»
Секция 3 и 5

Секция 3 и 5

14.08.2020 - Бургас, Обекти в продажба, Обекти в строителство


»»»»»
Central Park - Сграда 4-та жилищна - стартирало изграждане

Central Park - Сграда 4-та жилищна - стартирало изграждане

27.12.2019 - Бургас, Обекти в продажба, Обекти в строителство


»»»»»
Central Park - Сграда  2-ра жилищна - пред завършване

Central Park - Сграда 2-ра жилищна - пред завършване

16.11.2018 - Бургас, Обекти в продажба, Обекти в строителство


»»»»»